4. 3. Wobec zagrożeń

 

1. Zagrożenia o podłożu seksualnym

a. pedofilia – dewiacja seksualna charakteryzująca się osiąganiem podniecenia i satysfakcji seksualnej osoby dorosłej w kontaktach z dziećmi

b. kazirodztwo – stosunki seksualne pomiędzy osobami o bliskim (lub uznawanym za bliskie) pokrewieństwie

c. molestowanie seksualne – zachowanie o charakterze seksualnym naruszające godność, nieakceptowane przez społeczeństwo jako sprzeczne z normami społecznymi

d. pornografia – pisma, druki, filmy i inne wizerunki wykonywane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorców podniecenia seksualnego – w Polsce karalne jest rozpowszechnianie pornografii z udziałem dzieci i elementami przemocy

e. gwałt – przestępstwo polegające na doprowadzeniu innej osoby przemocą, groźbą lub podstępem do zbliżenia seksualnego

 

2. Handel ludźmi

a. handel ludźmi należy obecnie do jednego z najbardziej dochodowych biznesów

b. cele handlu ludźmi

– praca przymusowa i niewolnictwo

– udział w pornografii i prostytucji

– przymuszanie do żebractwa

– nielegalna adopcja

– pobieranie organów

c. Instytucje i organizacje przeciwdziałające handlowi ludźmi:

– Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami La Strada

– Fundacja Dzieci Niczyje

– Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

– ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

 

3. Przemoc w rodzinie

a. przemoc w rodzinie to zjawisko społeczne polegające na próbie zdominowania lub zranienia innego członka rodziny z wykorzystaniem przemocy fizycznej, gróźb i szantażu

b. procedura „Niebieskiej karty” – obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie