subkultura - grupa społeczna, odrębna od innych grup, której odmienność jest określona np. przez specyficzny język, idee, charakterystyczne normy lub przynależność etniczną.