ustrój agrarny - układ stosunków własnościowych na wsi.