interwencjonizm - polityka gospodarcza państwa mająca na celu wpływanie na rozwój gospodarki narodowej; interwencjonizm gospodarczy ma na celu złagodzenie skutków kryzysów ekonomicznych, wynikających z cyklu koniunkturalnego; istotą interwencjonizmu jest działanie państwa na rzecz zwiększenia popytu w okresie recesji i jego zmniejszania w okresie hossy; głównymi instrumentami interwencjonizmu są podatki i wydatki publiczne.