Zaleski August (1883-1972). Historyk, polityk, dyplomata. W czasie I wojny światowej w Naczelnym Komitecie Narodowym. W II Rzeczpospolitej na zagranicznych placówkach dyplomatycznych, a w latach 1926-1932 minister spraw zagranicznych. W imieniu rządu polskiego podpisał pakt Brianda-Kellogga o pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych (1928), protokół Litwinowa (1929) i pakt o nieagresji z ZSRR (1932). Senator w latach 1935-1938. Minister spraw zagranicznych w rządzie emigracyjnym Władysława Sikorskiego - ustąpił ze stanowiska po podpisaniu przez premiera układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. W roku 1945 został wyznaczony przez Władysława Raczkiewicza na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji - urząd objął w 1947 r. i pełnił go aż do śmierci w 1972 r.