Perska Droga królewska wg Herodota

A droga ta tak się przedstawia. Wszędzie są królewskie stacje i najpiękniejsze gospody, cała zaś droga wiedzie przez zamieszkały i bezpieczny kraj. Przez Lidię i Frygię na długość jest dwadzieścia stacji i dziewięćdziesiąt cztery i pół parasanga [perska miara długości, równa się około 6 km]. Zaraz za Frygią płynie rzeka Halys, przy której znajduje się przełęcz górska: przez nią trzeba koniecznie przejść, aby móc się przeprawić przez rzekę, nad którą jest silna strażnica. Po przybyciu do Kapadocji podróżuje się tam aż do granicy Cylicji, co wynosi dwadzieścia osiem stacji i sto cztery parasangi. Na granicy Cylicji musi się przebyć dwie przełęcze górskie i minąć dwie strażnice. Gdy je miniesz, odbywasz przez Cylicję drogę o trzech stacjach, a piętnastu i pół parasangach. Granicę między Cylicją a Armenią stanowi rzeka, zwana Eufratem, którą przepływa się na okrętach. W Armenii jest piętnaście stacji wypoczynkowych, pięćdziesiąt sześć i pół parasanga do odbycia oraz strażnica przy każdej stacji. Kraj ten przepływają cztery rzeki spławne, przez które koniecznie trzeba się przeprawić na okrętach. Gdy się z Armenii dostanie do ziemi Matienów, to stacji jest trzydzieści cztery, a parasangów sto trzydzieści siedem. Przechodząc stąd do kraju Kissyjskiego, ma się za sobą jedenaście stacji, a czterdzieści dwa i pół parasanga aż do rzeki Choaspes przez którą również przeprawia się na okrętach. Nad nią zbudowane jest miasto Suzy. Wszystkich tych stacji jest razem sto jedenaście; a tyleż jest gospod co stacji na drodze z Sardes do Suz. Jeśli dobrze odmierzono wedle parasangów tę drogę królewską i jeżeli parasang wynosi trzydzieści stadiów, jak istotnie wynosi, to z Sardes aż do królewskiego pałacu, zwanego Memnońskim, jest stadiów trzynaście tysięcy pięćset, skoro parasangów jest czterysta pięćdziesiąt. Otóż jeżeli w każdym dniu odbędzie się sto pięćdziesiąt stadiów, zużyje się dokładnie dziewięćdziesiąt dni.

Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 1954, str. 367.

A. Wyjaśnij pojęcia: stadion i parsang.

B. W jaki sposób podróżując drogą królewską pokonywano przeszkody wodne?

C. Przedstaw infrastrukturę drogi królewskiej.