Reformy religijne Pompiliusza

Tenże sam Pompiliusz, ustanowiwszy większe wróżby z ptaków, do dawnej liczby augurów dodał dwóch nowych, a na czele kultu religijnego postawił pięciu kapłanów-pontyfików, dobranych spośród przedniejszych obywateli. Poprzednio już wydał był prawa – te, które mamy w naszych pomnikach; teraz zaś umysły przyzwyczajone do wojaczki i pałające żądzą walki ułagodził obrzędami religijnymi. Prócz tego powołał flaminów salijskich i dziewicze westalki tudzież z jak największą sumiennością urządził wszystkie części kultu. Życzył sobie, aby odprawianie obrzędów było trudne, natomiast przygotowanie ich jak najłatwiejsze. Wprowadził bowiem wiele form, których trzeba było dobrze nauczyć się i przestrzegać, które jednak nie wymagały kosztów. W ten sposób osobom odprawiającym obrzędy przysporzył pracy, ale zniósł wiążące się z tym wydatki. (II, 14)

Cyceron, Pisma filozoficzne, przekład W. Kornatowskiego,

za: Religie Wschodu i Zachodu. Wybór tekstów, red. K. Banek, Warszawa 1991, str. 187

 

1. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej określ, w jakim okresie rozwoju Rzymu zostały podjęte działania opisane w źródle.

2. Wyjaśnij, kim byli i jaką rolę pełnili flaminowie i westalki

3. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej oceń, jaką rolę spełniły decyzje Pompiliusza.