2. 6. Kultura i gospodarka II Rzeczpospolitej 

 

I. Gospodarka II Rzeczpospolitej

1. Źródła problemów gospodarczych w pierwszych latach II Rzeczypospolitej:

a. zniszczenia wojenne

b. zróżnicowanie w rozwoju cywilizacyjnym

– Polska A – rozwinięte ziemie dawnego zaboru pruskiego i części Polski centralnej

– Polska B – słabo rozwinięta Galicja Wschodnia i Kresy Wschodnie

c. słabe powiązania ekonomiczne między ziemiami dawnych zaborów

d. niezharmonizowana struktura regionów, które do tej pory powiązane były z organizmami gospodarczymi państw zaborczych

– część okręgów przemysłowych po przyłączeniu do Polski utraciła swoje dotychczasowe rynki zbytu

– niespójna sieć linii kolejowych

e. zacofana struktura gospodarcza – Polska krajem rolniczo-przemysłowym

2. Wielki kryzys gospodarczy w Polsce – 1929-1935

a. spadek opłacalności produkcji rolniczej - spadek cen

b. spadek produkcji przemysłowej

c. spadek obrotów handlowych

d. wzrost bezrobocia

3. Budowa portu w Gdyni

4. Plan Czteroletni  Eugeniusza Kwiatkowskiego – plan rozwoju gospodarczego

5. Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego  (COP) – rozpoczęcie w 1937 r.

a. lokalizacja  w widłach Wisły i Sanu

b. rozwój przemysłu zbrojeniowego i elektrycznego

II. Kultura II Rzeczpospolitej

1. Literatura II Rzeczpospolitej

a. Stefan Żeromski 

b. Władysław Reymont - laureat Literackiej Nagrody Nobla (1924 r.)

c. Julian Tuwim

d. Antoni Słonimski

e. Jarosław Iwaszkiewicz

f. Witold Gombrowicz

2. Kultura masowa

a. działalność Polskiego Radia – od 1926 r.

b. kinematografia

– Eugeniusz Bodo

– Pola Negri

3. Oświata II Rzeczpospolitej

a. wprowadzenie obowiązku nauki dla dzieci

b. walka z analfabetyzmem wśród dorosłych – np. nauka czytania i pisania żołnierzy

c. reforma szkolnictwa Stanisława Grabskiego

d. reforma szkolnictwa Janusza Jędrzejewicza

e. szkolnictwo II Rzeczpospolitej:

– szkoły powszechne

– gimnazja  – czteroletnie

– licea – dwuletnie

– uczelnie wyższe