3. 1. Wojna obronna Polski

 

I. Wybuch wojny

1. Niemiecką agresję na Polskę poprzedziło podpisanie niemiecko-radzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow - 23 VIII 1939 r.

2. Prowokacja gliwicka

3. Plan ataku niemieckiego na Polskę – „Fall Weiss”

4. Atak na Westerplatte 1 IX 1939 r. symbolicznym początkiem wojny.

5. Nowa taktyka walki – Blitzkrieg – wojna błyskawiczna – gen. Heinz Guderian

6. Polski plan obrony – rozmieszczenie armii polskich wzdłuż granicy

 

II. Przebieg działań wojennych

1. Bitwa graniczna

a) bitwa pod Mokrą

b) obrona Wizny – „polskie Termopile”

2. Bitwa nad Bzurą – 9-18/22 września 1939 r.

- działania zaczepne Armii „Poznań” gen. Tadeusz Kutrzeba  i Armii „Pomorze” – gen Władysław Bortnowski

- resztki oddziałów przebiły się do Warszawy

3. Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej

a) nieudana próba organizacji obrony na tzw. przedmurzu rumuńskim

b) Obrona Warszawy – do 28 IX 1939 r.

- dowódca Armii „Warszawa” gen. Juliusz Rómmel

- komisarz cywilny Stefan Starzyński

c) obrona Modlina do 29 IX 1939 r.

d) obrona Helu – do 2 X 1939 r.

e) bitwa pod Kockiem2-5 X 1939 r. – gen. Franciszek Kleeberg

5. Działalność „piątej kolumny” i Einsatzgruppen

6. Straty wojsk polskich i niemieckich oraz straty ludności cywilnej i zniszczenia materialne

 

III. Wypowiedzenie wojny III Rzeszy przez Wielką Brytanię i Francję – 3 IX 1939 r.

 

IV. Wkroczenie wojsk sowieckich do Polski

1. 16/17 IX 1939 r. - wręczenie przez Wiaczesława Mołotowa  noty dyplomatycznej ambasadorowi polskiemu w ZSRR.

2. 17 IX 1939 r. – wkroczenie Armii Czerwonej do Polski

3. Ograniczone działania Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP)

3. Kapitulacja Lwowa przed Armią Czerwoną

 

V. Ewakuacja władz polskich – do Rumunii udali się między innymi:

a) Prezydent RP Ignacy Mościcki

b) Wódz Naczelny marszałek Edward Rydz-Śmigły

c) premier Felicjan Sławoj Składkowski

d) minister spraw zagranicznych Józef Beck

e) internowanie władz polskich w Rumunii