3. 3. Wojna Niemiec z ZSRR

 

I. Pierwsza faza wojny niemiecko-radzieckiej

1. Wybuch wojny z ZSRR – 22 VI 1941 r.

a) rywalizacja niemiecko-radziecka o strefy wpływów na Bałkanach i w Europie Środkowej

b) plan „Barbarossa”

2. Sukcesy Blitzkriegu

a) uderzenie w trzech strategicznych kierunkach

- opanowanie Ukrainy

- oblężenie Leningradu

- dotarcie do Moskwy

3. Kontrofensywa pod Moskwą – gen. Gieorgij Żukow  - XII 1941 r.

 

II. Działania w latach 1942 i 1943

1. Przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych

2. Ofensywa niemiecka w kierunku Kaukazu

a) Oblężenie Stalingradu – gen. Friedrich von Paulus

b) Kapitulacja niemieckiej 6. Armii Friedricha von Paulusa pod Stalingradem – 2 II 1943 r.

3. Klęska wojsk niemieckich na Łuku Kurskim – 5 VII 1943 r.

 

III. Polityka okupacyjna III Rzeszy na podbitych ziemiach ZSRR

1. Proniemieckie sympatie części mieszkańców zachodnich obszarów ZSRR

2. Represje niemieckie wobec Żydów, Polaków i komunistów