3. 6. Droga do zwycięstwa

 

I. Wielka Koalicja

1. Lend-Lease Act – 11 III 1941 .

2. Podpisanie Karty Atlantyckiej Delano Roosevelt i Winston Churchill – 14 VIII 1941 r.

3. Wypowiedzenie wojny przez III Rzeszę Stanom Zjednoczonym -11 XII 1941 r.

4. Konferencja w Casablance - Delano Roosevelt i Winston Churchill – 14 I 1943 r.

 

II. Konferencje Wielkiej Trójki

1. Uczestnicy:

- Józef Stalin  ZSRR

- Delano Roosevelt USA

- Winston Churchill Wielka Brytania

2. Konferencja w Teheranie28 XI – 1 XII 1943 r.

3. Konferencja w Jałcie4-11 II 1945 r.

 

III. Lądowanie aliantów we Włoszech

1. Desant na Sycylii – 10 VII 1943 r.

2. Obalenie Benito Mussoliniego we Włoszech – nowym premierem Pietro Badoglio – 25 VII 1943.

3. Utworzenie Włoskiej Republiki Socjalnej – Benito Mussolini

4. Walki na tzw. linii Gustawa – bitwa o Monte Cassino (V 1943 r.) z udziałem 2. Korpusu Polskiego – gen. Władysław Anders.

5. Walki na tzw. linii Gotów

 

IV. Walki na froncie wschodnim

1. 22 VI 1944 r. początek letniej ofensywy radzieckiej

2. Wyzwolenie wschodnich ziem polskich do Wisły

3. Wycofanie się  z wojny Finlandii

4. Wyzwolenie Bałkanów przez Armię Czerwoną

 

V. Utworzenie drugiego frontu

1. Operacja „Overlord”6 VI 1944 r.desant w Normandii – Dwight David Eisenhower

2. Bitwa pod Falaise VII 1945 r.

3. Operacja „Market Garden” – desant pod Arnhem – IX 1944 r.

4. Kontrofensywa niemiecka w Ardenach grudzień 1944/styczeń 1945

 

VI Droga do Berlina

1. Ofensywa zimowa wojsk radzieckich – 12 I 1945 r. – wyzwolenie ziem zachodniej Polski.

a) Walki o Wał Pomorski

b) Walki na Pomorzu

c) Wyzwolenie Słowacji, Węgier i północnej Jugosławii

2. Operacja berlińska – 16 IV 1945 r.

a. Samobójstwo Adolfa Hitlera

b. kapitulacja III Rzeszy – 8 V 1945 r. – feldmarszałek Wilhelm Keitel

 

VII. Walki na Dalekim Wschodzie

1. taktyka „żabich skoków”

2. Działania w rejonie południowego Pacyfiku – gen Douglas MacArthur

3. Działania na wschodzie – adm. Chester Nimitz

4. Największe bitwy:

- na Morzu Filipińskim

- w rejonie wyspy Leyte

- zdobycie wyspy Iwo Jimy

- zdobycie wyspy Okinawy – IV 1945

5. Atak atomowy na Japonię – Hary Truman

a. Hiroszima6 VIII 1945

b. Nagasaki9 VIII 1945 r.

6. Kapitulacja Japonii – 2 IX 1945 r.