23. Społeczeństwo polskie pod okupacją
 

I. Walka okupantów z polskością

2. Działalność gestapo

3. Działalność NKWD

 

II. Zagłada polskich Żydów

1. Getta

2. Obozy koncentracyjne

3. Obozy zagłady

a) Kulmhof (Chemno nad Nerem)

b) Bełżec

c) Sobibór

d) Treblinka

e) Auschwitz-Birkenau

4. Postawy wobec zagłady Żydów:

a) Żydowski ruch oporu

- Żydowski Związek Wojskowy

- Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB)

b) Pomoc dla Żydów

-  Rada Pomocy Żydom - „Żegota”

- działalność Ireny Sendlerowej

c) Współudział w zbrodni

- Jedwabne

- szmalcownicy

d) Powstanie w Getcie Warszawskim – Marek Edelman – 19 kwietnia 1943 r.