5. 3. Odbudowa powojenna 

 

I. Odbudowa zniszczeń wojennych

 

II. Przemiany gospodarcze

1. Reforma rolna -  Dekret PKWN z 6 września 1944 r.

a) wywłaszczenie wielkiej własności ziemskiej

b) parcelacja

2.  Nacjonalizacja przemysłu – ustawa o nacjonalizacji z 3 stycznia 1945 r.

3. Hilary Minc i tzw. bitwa o handel

4. Tworzenie Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR)

5. Kolektywizacja rolnictwa – tworzenie spółdzielni produkcyjnych

 

III. Industrializacja kraju

1. Powstanie Centralnego Urzędu Planowania (CUP)

2. Powstanie Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (PKPG) – Hilary Minc

3. Gospodarka centralnie zarządzana

4. Gospodarka planowa

a) plan 3-letni (1947-1949)

b) plan 6-letni (1950-1955)