5. 4. Polska w czasach stalinizmu 

 

I. Zjednoczenie ruchu robotniczego w Polsce

1. Odsunięcie Władysława Gomułki

a) referat Gomułki

b) oskarżenie Gomułki o odchylenia nacjonalistyczno-prawicowe

2. Kongres zjednoczeniowy  15 grudnia 1948 r.

a) Połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej –

Powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)

b) na czele PZPR Bolesław Bierut

 

II. Ujednolicenie polskiej sceny politycznej

1. Likwidacja nielegalnej opozycji (WiN, NSZ)

2. Utworzenie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL)

3. Likwidacja odrębności Stronnictwa Pracy przez połączenie ze Stronnictwem Demokratycznym

 

III. Represje polityczne

1. Prześladowania działaczy Polskiego Państwa Podziemnego - Egzekucja gen. Augusta Emila Fieldorfa

2. Prześladowania duchowieństwa

- zamordowanie biskupa Jana Padewskiego

- pokazowy proces biskupa Czesława Kaczmarka

- aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego   (1953 – 1956)

 

IV. Propaganda Komunistyczna

1. Sztuka i kultura w służbie propagandy komunistycznej – socrealizm (realizm socjalistyczny)

2. Budowa Pałacu Kultury i Nauki

 

V. Indoktrynacja młodzieży

1. Związek Młodzieży Polskiej

2. Służba Polsce