5. 6. Koniec stalinizmu
 

I. ZSRR po II wojnie światowej

1. Powrót do polityki represji wobec przeciwników politycznych – żdanowszczyzna

2. Przekształcenie Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) w Komunistyczną Patię Związku Radzieckiego (KPZR) -1952 r.

3. Śmierć Stalina  – 5 marca 1953 r.

4. „Odwilż”

3. XX Zjazd KPZR – luty 1956 r. – tajny referat Nikity Chruszczowa

 

II. Powstanie Układu Warszawskiego – 14 maja 1955 r.

1. Układ Warszawski – Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej

2. doktryna – oficjalnie obronna, a faktycznie ofensywna

3. Udział państw bloku komunistycznego

 

III. Powstanie węgierskie -23 października – 10 listopada 1956 r.

1. Liberalizacja polityki na Węgrzech - Imre Nagy

2. Hamowanie przemian – Mátyás Rákosy

3. Sprowadzenie interwencji wojsk radzieckich przez Jánosa Kádára

4. Stłumienie powstania węgierskiego przez wojska radzieckie

a) represje i emigracja polityczna

b) egzekucja Imre Nagyego

 

IV. Przejściowe odprężenie w relacjach międzynarodowych.

1. Hasło „pokojowego współistnienia”

2. Ponowne ochłodzenie po stłumieniu powstania węgierskiego i zestrzeleniu amerykańskiego samolotu szpiegowskiego