23 VIII 1939 r. – podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow

1 IX 1939 r. – agresja niemiecka na Polskę

3 IX 1939 r. – wypowiedzenie wojny III Rzeszy przez Francję i Anglię

17 IX 1939 r. – wkroczenie Armii Czerwonej do Polski

1939 r. (30 XI) – wybuch wojny radziecko-fińskiej

1940 r. (9 IV) – wkroczenie wojsk niemieckich do Danii

1940 r. (9 IV) – atak niemiecki na Norwegię

1940 r. (10 V) – atak  Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg

10 V 1940 r. – początek ofensywy niemieckiej we Francji

 

22 VI 1940 r. – niemiecko-francuskie zawieszenie broni

1940 r. (10 VII) – początek bitwy powietrznej o Anglię

1940 r. (13 IX 1940 r.) – atak włoski na Egipt

1940 r. (28 X) – Agresja włoska przeciw Grecji

22 VI 1941 r. – wybuch wojny niemiecko-radzieckiej

14 VIII 1941 r. – podpisanie Karty Atlantyckiej

7 XII 1941 r. – japoński atak na Pearl Harbor

1942 r. (4–7 VI) – bitwa o Midway

1942 r. (23 X – 4 XI) – decydująca bitwa pod El Alamein w Afryce Północnej

1942 r. (8 XI) – lądowanie wojsk alianckich w Maroku i Algierii

23 VIII 1942 – 2 II 1943 r. – bitwa pod Stalingradem

1943 r. (10 VII) – lądowanie wojsk alianckich na Sycylii

1943 r. (5 VII–23 VIII) bitwa na łuku kurskim

28 XI-1 XII 1943 r.  – konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie

19 V 1944 r. – zdobycie Monte Cassino przez II Korpus Polski

6 VI 1944 r. – początek lądowania wojsk alianckich w Normandii (Operacja Overlord)

1944 r. (17–26 IX)  - operacja Market Garden

4–11 II 1945 r. – konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie

1945 (2 V) – zdobycie Berlina przez Armię Czerwoną

8 V 1945 r. – kapitulacja III Rzeszy

6 VIII 1945 r. – atak atomowy na Hiroszimę

2 IX 1945 r. – kapitulacja Japonii