1. 1. Kampania wrześniowa

 

1. Przygotowania do wojny

a. niemiecka dyplomacja dążyła do międzynarodowej izolacji Polski

b. Niemcy zorganizowali prowokacje, których celem było zrzucenie winy za wybuch wojny na Polskę – np. prowokacja gliwicka

c. polski plan obrony przewidywał przyjęcie bitwy granicznej, a następnie odwrót na linię Wisły

2. Początek działań wojennych

a. atak niemiecki nastąpił 1 IX 1939 r. bez wypowiedzenia wojny

b. symbolem poświęcenia polskich obrońców stały się:

obrona Poczty Polskiej w Gdańsku

obrona Westerplatte

– bitwa pod Mokrą

– obrona Wizny („polskie Termopile”)

3. Największą bitwą kampanii wrześniowej była bitwa nad Bzurą, stoczona pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby przez połączone oddziały Armii „Poznań” i Armii „Pomorze” w dniach od 9 do 22 września.

4. 17 IX 1939 r. wschodnią granicę Rzeczypospolitej przekroczyły oddziały radzieckiej „Armii Czerwonej”

a. Polska nie była przygotowani do wojny na dwóch frontach – wschodnią granicę osłaniały głównie oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP)

b. Wódz Naczelny Edward Rydz-Śmigły wydał rozkaz o niepodejmowaniu walki z „Armią Czerwoną”

c. mimo to niektóre oddziały podjęły walkę np. w Wilnie i Grodnie

5. 17 IX 1939 r. prezydent władze polskie z prezydentem Ignacym Mościckim przeniosły się do Rumunii

6. Ostatnie punkty oporu

a. 28 IX 1939 r. skapitulowała Warszawa – prezydent Warszawy Stefan Starzyński został rozstrzelany przez Niemców

b. do 2 X 1939 r. trwała obrona Helu, którą dowodził kontradmirał Józef Unrug

c. ostatnia bitwa kampanii wrześniowej została stoczona w pierwszych dniach października pod Kockiem przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga.

7. Przyczyny klęski 

a. przewaga militarna wojsk niemieckich

b. osamotnienie Polski, której nie wsparli sojusznicy

c. zastosowanie przez Niemców nowatorskiej strategii Blitzkriegu