1. 2. Ekspansja ZSRR i III Rzeszy

1. Ekspansja ZSRS

a. wojna zimowa (30 XI 1939-13 III 1940 r.)

Związek Radziecki wysunął wobec Finlandii żądania terytorialne, które zostały odrzucone

– atak Armii Czerwonej na Finlandię – 30 XI 1939 r.

– twardy opór wojsk fińskich w oparciu o linię Mannerheima

– zakończenie wojny w marcu 1940 r. – Finlandia traci 10% terytorium

b. włącznie do ZSRS Litwy, Łotwy i Estonii

2. Atak niemiecki na kraje skandynawskie – 9 IV 1940 r.

a. atak na Danię spowodowany był dążeniem Niemiec do opanowania cieśnin prowadzących na Bałtyk

–  rząd duński podpisał natychmiastową kapitulację

b. atak na Norwegię spowodowany był dążeniem Niemiec do opanowania portów norweskich

– Niemców wsparli norwescy faszyści pod przywództwem Vidkuna Quislinga

– wojska norweskie podjęły walkę z najeźdźcą mimo kolaboracji Quislinga

– Norwegia otrzymała pomoc państw zachodnich – w walkach o Narvik uczestniczyła polska Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

3. Podbój Francji przez III Rzeszę

a. atak niemiecki na Francję nastąpił 10 V 1940 r. 

b. wojska niemieckie uderzyły przez Ardeny i ominęły silnie ufortyfikowaną Linię Maginota

c. pokonane wojska angielskie zostały wycofane przez port w Dunkierce

d. Francja podpisała kapitulację 22 VI 1940 r.

– do Niemiec została wcielona Alzacja i Lotaryngia

– zachodnia część Francji znalazła się pod okupacją niemiecką

– z obszarów południowo-wschodnich Francji utworzono marionetkowe państwo ze stolicą w Vichy, na którego czele stanął Philippe Pétain

e. gen. Charles de Gaulle utworzył w Wielkiej Brytanii Komitet Wolnej Francji

4. Bitwa o Anglię 

a. po kapitulacji Francji nastąpił atak lotniczy na Anglię

– lotnicza bitwa o Anglię trwała od 10 VII do  31 X 1940 r.

– obroną Anglii kierował nowo wybrany premier Winston Churchill

b. mimo przewagi liczebnej niemiecka Luftwaffe została odparta przez Royal Air Force (RAF)

5. Wojna na Bałkanach

a. do sojuszu z Niemcami przystąpiły Węgry, Rumunia i Bułgaria

b. 28 X 1940 r. Włochy zaatakowały Grecję, ale zostały odparte – Grecja upadła dopiero po włączeniu się do wojny Niemiec (kwiecień 1941 r.)

c. pod uderzeniem Niemiec upadła również Jugosławia