1. 3. Atak Niemiec na ZSRS

1. Adolf Hitler zdecydował się zaatakowanie ZSRR mimo podpisanego wcześniej paktu o nieagresji (pakt Ribbentrop-Mołotow)

2. Atak niemiecki nastąpił 22 VI 1941 r. bez wypowiedzenia wojny (plan „Barbarossa)

3. Do grudnia 1941 r. wojska niemieckie odnosiły sukcesy dzięki zaskoczeniu i strategii Blitzkriegu

4. powstrzymanie niemieckiej ofensywy przez Armię Czerwoną

a. Józef Stalin ogłosił Wielką Wojnę Ojczyźnianą – mobilizacja do walki całego narodu

b. władze radzieckie przeprowadziły ewakuację fabryk do azjatyckiej części ZSRS

c. NKWD zmuszano żołnierzy do walki przy pomocy terroru

d. Rosjanom obronę ułatwiła pogarszająca się pogoda, która zahamowała postępy Wehrmachtu

e. Rosjanie przerzucili na front oddziały z Dalekiego Wschodu i w grudniu przeprowadzili kontruderzenie pod Moskwą

5. Niemcy nie wykorzystali wrogości narodów podbitych przez ZSRS (np. Ukraińców) i nie pozyskały ich do wspólnej walki ze Związkiem Sowieckim

6. Symbolem pełnej poświęcenia walki z najeźdźcą była obrona Leningradu, która trwała od września 1941 r. do stycznia 1944 r.

7. Bitwa o Stalingrad

a. do bitwy o Stalingrad doszło podczas niemieckiej ofensywy na Kaukaz

b. zacięta i krwawa bitwa o Stalingrad trwała 23 VIII 1942 do 2 II 1943 r.

c. 2 II 1943 r. dowodzone przez Friedricha von Paulusa wojska III Rzeszy i jej sojuszników skapitulowały

d. w bitwie stalingradzkiej wojska osi straciły 1,5 mln żołnierzy, a Armia Czerwona – 1,2 mln