1. 4. Polityka okupacyjna III Rzeszy

1. Zróżnicowanie polityki okupacyjnej III Rzeszy

a. Niemcy prowadzili stosukowo łagodną politykę okupacyjną wobec podbitych narodów Europy Północnej i Zachodniej

b. wobec narodów Europy Środkowej, Wschodniej i Żydów prowadzili politykę eksterminacji

– dążyli do wyludnienia obszaru, który miał stanowić Lebensraum – „przestrzeń życiową” dla Niemców

– Żydów i Słowian uważali za „podludzi”, których należy po części wyniszczyć, a po części zniewolić

– celom polityki eksterminacyjnej służył tzw. Generalny Plan Wschód opracowany przez szefa SS Heinricha Himmlera

 

2. Polityka niemiecka wobec Żydów

a. ludność żydowska została umieszczona w gettach, gdzie bytowała w nieludzkich warunkach

b. w trakcie działań wojennych masowych mordów na ludności żydowskiej dokonywały tzw. Einsatzgruppen (np. w Babim Jarze koło Kijowa)

c. plan „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” przyjęty na konferencji w Wannsee (styczeń 1942 r.) oznaczał wymordowanie ludności żydowskiej

d. Holokaust to masowa zagłada Żydów, której nadano również nazwę „Szoah”

e. w celu dokonania masowej zagłady ludności żydowskiej Niemcy utworzyli tzw. obozy zagłady w:

– Chełmie nad Nerem

– Bełżcu

– Sobiborze

– Treblince

Majdanku

Auschwitz-Birkenau

f. postawy wobec Holokaustu

– niektóre rządy kolaborujące z Niemcami i sojusznicze uczestniczyły w zagładzie Żydów (np. Vichy i Norwegia)

– niektóre rządy kolaborujące z Niemcami i sojusznicze odmówiły udziału w zagładzie Żydów (np. Dania)

– w Polsce powstała Rada Pomocy Żydom „Żegota”

– osoby wydające ukrywających się żydów nazywano szmalcownikami

 

3. Ruch oporu w okupowanej Europie

a. ruch oporu polegał na działaniu zorganizowanych grup, podejmujących walkę z okupantem

b. w Jugosławii działała silna partyzantka pod przywództwem Josipa Broz-Tity

c. we Francji działał ruch oporu Résistance

d. w Polsce powstało Polskie Państwo Podziemne, którego bojowy trzon stanowiła Armia Krajowa

e. na froncie wschodnim na zapleczu armii niemieckiej działały radzieckie oddziały partyzanckie.