1. 6. Droga do zwycięstwa

1. Powstanie i działalność Wielkiej Koalicji

a. Stany Zjednoczone wobec wojny w Europie

– USA udzielały pomocy Wielkiej Brytanii w postaci pożyczek i sprzętu – przyjęcie Lend-Lease Act – ustawy o pożyczce i dzierżawie okrętów

– 14 VIII 1941 r. – podpisanie przez Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla Karty atlantyckiej

b. USA przystąpiły do wojny 11 XII 1941 r. w wyniku japońskiego ataku na Pearl Harbor (7 XII 1941 r.)

c. alianci (sojusznicy) walczący z państwami faszystowskimi utworzyli Wielką Koalicję

d. od 28 XI do 1 XII 1943 r. w Teheranie odbyła się konferencja tzw. Wielkiej Trójki, w której uczestniczyli:

Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA

Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii 

Józef Stalin – przywódca ZSRS

2. Klęska III Rzeszy na froncie wschodnim

a. w lipcu 1943 r. wojska niemieckie poniosły klęskę w tzw. bitwie na Łuku Kurskim i zostały zmuszone do odwrotu

b. w czerwcu 1944 r. Armia Czerwona rozpoczęła operację „Bagration” w wyniku której jej oddziały dotarły do Wisły

3. Walki we Włoszech

a. desant wojsk amerykańskich i brytyjskich na Sycylii – 10 VII 1943 r.

b. antyfaszyści włoscy dokonali przewrotu we Włoszech i uwięzili Mussoliniego

c. bitwa pod Monte Cassino – udział 2  Korpusu Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Andersa (maj 1944 r.)

4. Otwarcie drugiego frontu we Francji

a. w połowie 1943 r. alianci zdobyli przewagę w wojnie powietrznej i w Bitwie o Atlantyk

b. 6 VI 1944 r. rozpoczęło się lądowanie wojsk alianckich w Normandii

– była to tzw. operacja „Overlord”

– dowódcą wojsk koalicyjnych był amerykański gen. Dwight Eisenhower

c. w sierpniu 1944 r. wycofujące się z Francji wojska niemieckie zostały pokonane w bitwie pod Falaise, w której uczestniczyła polska 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka

d. niepowodzeniem zakończyła się dowodzona przez Bernarda Montgomery’ego operacja Market-Garden

– celem operacji było zdobycie przepraw przez Ren w rejonie Arnhem

– w bitwie pod Arnhem uczestniczyła polska 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisława Sosabowskiego