1. 7. Zakończenie II wojny światowej

1. Konferencja jałtańska

a. w drugiej konferencji Wielkiej Trójki, która odbyła się w Jałcie na Krymie od 4 do 11 II 1945 r. uczestniczyli:

Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA

Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii

Józef Stalin – przywódca ZSRR

b. kluczowe postanowienia wobec Niemiec

– Niemcy zostaną zmuszone do podpisania bezwarunkowej kapitulacji

– po wojnie zostaną rozbrojone i poddane kontroli

– po wojnie zostaną podzielone na cztery strefy okupacyjne

– zostaną obciążone odszkodowaniami wojennymi

– zbrodniarze wojenni zostaną osądzeni i ukarani

c. decyzje dotyczące Polski

– granica wschodnia powojennej Polski została ustalona na tzw. linii Curzona

– Polska miała otrzymać od Niemiec część Prus Wschodnich, Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk

d. Związek Radziecki zobowiązał się, że przystąpi do wojny z Japonią

2. Klęska III Rzeszy

a. 12 I 1945 r. zza Wisły ruszyła wielka ofensywa zimowa Armii Czerwonej

– Armia Czerwona wyparła wojska niemieckie z zachodniej Polski i wkroczyła na terytorium III Rzeszy

– w działania zbrojnych uczestniczyła 1. Armia Wojska Polskiego (bitwa o Wał Pomorski, bitwa o Kołobrzeg)

b. w wyniku operacji berlińskiej 2 V 1945 r. Armia Czerwona zdobyła Berlin

c. wojska aliantów zachodnich dotarły do Łaby

d. akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy w nocy z 8/9 V 1945 r. podpisał feldmarszałek Wilhelm Keitel

3. Klęska Japonii

a. przebieg działań wojennych na Pacyfiku w 1944 i 1945 r.

– na Pacyfiku oddziały amerykańskie gen. Douglasa MacArthura stosowały tzw. taktykę żabich skoków

– w VI 1944 r. flota japońska została pokonana w bitwie na Morzu Filipińskim

– drugą wielką klęskę japońska flota poniosła w bitwie stoczonej 23-26 X 1944 r. w zatoce Leyte w walce uczestniczyli japońscy kamikadze

– na początku 1945 r. wojska amerykańskie zwyciężyły w krwawych walkach na Iwo Jimie i Okinawie

b. Amerykanie, chcąc przyśpieszyć zakończenie wojny, użyli broni atomowej

6 VIII 1945 r. bomba atomowa została zrzucona na Hiroszimę

9 VIII 1945 r. bomba atomowa została zrzucona na Nagasaki

c. 2 IX 1945 r. na pokładzie pancernika „Missouri” została podpisana kapitulacja Japonii