2. 6. Polacy na frontach II wojny światowej

1. Odbudowa Polskich Sił Zbrojnych we Francji

a. do wiosny 1940 r. we Francji powstała Armia Polska licząca ok. 85 tys. żołnierzy

b. Wodzem Naczelnym został gen. Władysław Sikorski, a po jego śmierci ( 4 lipca 1943) gen. Kazimierz Sosnkowski

c. udział polskich formacji w walkach

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich pod dowództwem gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza walczyła pod Narwikiem w Norwegii

10 Brygada Kawalerii Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka walczyła w rejonie Montbard

– 1 Dywizja Grendierów walczyła pod Lagarde

– utworzona w Syrii Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich pod dowództwem płk. Stanisława Kopańskiego po kapitulacji Francji udała się do Palestyny, a następnie w 1941 r. wzięła udział w obronie Tobruku

2. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii

a. udział Polskich pilotów w bitwie o Anglię – 303 Dywizjon Myśliwski im. Tadeusza Kościuszki

b. udział w walkach okrętów polskiej marynarki wojennej

– działania czterech polskich okrętów podwodnych – np. ORP „Orzeł”

– działania trzech polskich niszczycieli – ORP „Błyskawica”

c. w Wielkiej Brytanii utworzono 1 Korpus Polski, w skład którego wchodziły:

1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Stanisława Maczka

1 Samodzielna Brygada Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego

d. w 1941 r. w Związku Radzieckim utworzono Armię Polską pod dowództwem gen. Władysława Andersa

– armia powstałą na mocy układu Sikorski-Majski

– liczyła ponad 80 tys. żołnierzy

– w 1942 r. za zgodą Józefa Stalina została ewakuowana na Bliski Wschód

e. na Bliskim Wschodzie z żołnierzy Armii Polskiej gen. Władysława Andersa utworzono 2 Korpus Polski

3. Udział oddziałów polskich w walkach

a. 2 Korpus Polski walczył na Półwyspie Apenińskim

w maju 1944 r. uczestniczył w bitwie o Monte Cassino

– wyzwalał północne Włochy – m.in. Bolonię

b. 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka uczestniczyła w walkach w Europie Zachodniej

– w sierpniu 1944 r. odniosła zwycięstwo w ciężkiej bitwie pod Falaise

– uczestniczyła w wyzwalaniu Belgii i Holandii

– szlak bojowy zakończyła w Wilhelmshaven

c. 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisława Sosabowskiego we wrześniu 1944 r. uczestniczyła w bitwie pod Arnhem

4. Wojsko polskie u boku Armii Czerwonej

a. po opuszczeniu ZSRS przez Armię Andersa do tworzenia wojska przystąpili polscy komuniści działający w Związku Patriotów Polskich

b. w 1943 r. powstała 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem płk. Zygmunta Berlinga

c. w październiku 1943 r. 1 Dywizja Piechoty stoczyła bitwę pod Lenino

d. tworzone u boku Armii Czerwonej wojsko polskie było stopniowo powiększane

– w lipcu 1944 r. do walki była gotowa 1 Armia Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga

– w lipcu 1944 r.  zaczęto tworzyć 2 Armię Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Karola Świerczewskiego

e. udział w walkach 1 Armii Wojska Polskiego

– walki na przyczółkach za Wisłą

nieudana próba udzielenia pomocy powstańcom warszawskim

– bitwa o Wał Pomorski i Kołobrzeg

– udział w operacji berlińskiej

e. udział w walkach 2 Armii Wojska Polskiego

– bitwa pod Budziszynem

– udział w wyzwalania Czechosłowacji