3. 2. Świat dwubiegunowy i początek zimnej wojny

 

1. Ekspansja komunizmu w Europie

a. państwa, które po II wojnie światowej znalazły się w sowieckiej strefie wpływów:

Bułgaria

Czechosłowacja

–  wschodnia część Niemiec

Polska

Rumunia

Węgry

b. w państwach tych po przejęciu władzy komuniści doprowadzili do likwidacji antykomunistycznej opozycji

2. Zimna wojna to stan napięcia politycznego i wzajemnej wrogości pomiędzy dwoma obozami polityczno-militarnymi, ukształtowanymi po II wojnie światowej

a. dwa rywalizujące bloki polityczne:

– blok związanych ze Związkiem Sowieckiem, nazywany blokiem państw realnego socjalizmu lub blokiem państw demokracji ludowej

– blok związanych ze Stanami Zjednoczonymi państw demokracji zachodniej

b. za początek zimnej wojny uznaje się przemówienie Winstona Churchilla wygłoszone 5 III 1946 r. w Fulton

3. Doktryna Trumana

a. Harry Truman został prezydentem Stanów Zjednoczonych po śmierci Franklina Delano Roosevelta

b. własną doktrynę Harry Truman ogłosił 12 III 1947 r. podczas przemówienia w Kongresie

c. założenia doktryny Trumana

– rządy komunistyczne zagrażają światowemu pokojowi

– należy udzielać pomocy krajom zagrożonym ekspansją komunizmu

4. Kryzys berliński

a. na polecenie Józefa Stalina w czerwcu 1948 r. służby radzieckiej strefy okupacyjnej zablokowały dostawy do sektorów Berlina będących pod kontrolą państw zachodnich

b. Amerykanie i Anglicy zorganizowali dostawy żywności i opału dla zachodniego Berlina drogą powietrzną – tzw. most powietrzny

5. Powstanie dwóch rywalizujących ze sobą organizacji militarno-politycznych

a. kraje Europy Zachodniej o raz USA i Kanady w 1949 r. utworzyły Organizację Paktu PółnocnoatlantyckiegoNATO

b. kraje bloku wschodniego w 1955 r. utworzyły Układ Warszawski

6. Powstanie dwóch państw niemieckich

a. we wrześniu 1949 r. proklamowano Republikę Federalną Niemiec (RFN)

– powstała ze stref okupacyjnych Wielkiej Brytanii, USA i Francji

– pierwszym prezydentem został Konrad Adenauer

b. w październiku 1949 r. proklamowano Niemiecką Republikę Demokratyczną (NRD) – na jej czele stanął Walter Ulbricht

7. Sytuacja Berlina po powstaniu dwóch państw niemieckich

a. Berlin pozostał podzielony na część wschodnią i zachodnią

b. w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 r. władze komunistyczne wybudowały mur oddzielający część wschodnią Berlina do zachodniej - tzw. mur berliński

c. w marcu 1953 r. w Berlinie wschodnim wybuchły antykomunistyczne zamieszki, nazwane drugim kryzysem berlińskim