3. 4. Daleki Wschód po II wojnie światowej

1. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)

a. w czasie II wojny światowej w Chinach dyktatorską władzę sprawował przywódca Kuomintangu (Partii Narodowej) Czang Kaj-szek

b. w czasie wojny wzrosło znaczenie komunistów, którym przewodził Mao Zedong

c. w 1946 r. wybuchła wojna domowa, która zakończyła się zwycięstwem komunistów

d. 1 X 1949 r. komuniści proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL)

2. Rządy Mao Zedonga w Chinach

a. Mao Zedong sprawował władzę w ChRL jako przywódca Komunistycznej Partii Chin (KPCh)

b. w 1958 r. z polecenia Mao Zedonga Chiny przystąpiły do realizacji tzw. Wielkiego Skoku

– był to program przyśpieszonej industrializacji

– polityka Wielkiego Skoku zakończyła się niepowodzeniem i spowodowała wielki głód w Chinach

c. w 1966 r. w ChRL rozpoczęła się tzw. rewolucja kulturalna

– miała na celu zniszczenie idei konkurencyjnych wobec komunizmu

– w celu realizacji rewolucji kulturalnej powstała tzw. Czerwona Gwardia

indoktrynacji społeczeństwa służyła tzw. Czerwona książeczka, zawierająca myśli Mao Zedonga

2. Wojna koreańska 1950-1953 r.

a. po wojnie Korea została podzielona wzdłuż 38. równoleżnika

– na północy od niego powstała komunistyczna Koreańska Republik Ludowo-Demokratyczna (KRL-D)

– na południe od niego powstała Republika Korei

b. 25 VI 1950 r. na polecenie Kim Ir Sena wojska KRL-D zaatakowały Republikę Korei

Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o udzieleniu pomocy Republice Korei

– do Korei zostały skierowane wojska amerykańskie pod dowództwem gen. Douglasa MacArthura

– oddziałom północnokoreańskim z pomocą przyszły Chiny

c. w 1953 r. ustanowiono linię demarkacyjną wzdłuż 38. równoleżnika

3. Wyzwolenie Indochin

a. po klęsce Japonii do Indochin wrócili Francuzi jako do swojej kolonii

b. do walki z Francuzami przystąpił Viet Ming (Liga Niepodległości Wietnamu) z Ho Szi Minem na czele

c. wojska Viet Minhu w 1954 r. odniosły decydujące zwycięstwo w bitwie pod Dien Bien Phu

d. na mocy porozumienia zawartego w 1954 r.  na konferencji genewskiej powstały cztery niepodległe państwa:

Wietnam (później podzielony na prozachodni Wietnam Południowy i komunistyczny  Wietnam Północny)

– Laos

– Kambodża