3. 7. Zimna wojna

1. Na przełomie lat 50-ych i 60-ych rywalizacja między USA a ZSRS zaostrzyła się

a. za prezydentury gen. Dwighta Eisenhowera USA wzmogły politykę antykomunistyczną

– zwiększyły wydatki na zbrojenia

– nasiliły działalność CIA (amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej)

– wspierały państwa opierające się wpływom ZSRS

b. ZSRS zwiększył swój potencjał militarny

– 1949 r. – ZSRS przeprowadził pierwszą udaną próbę z bombą atomową

– 4 X 1957 r. umieścił na orbicie okołoziemskiej pierwszego sztucznego satelitę

2. Kryzys kubański – 1962 r.

a. w 1959 r. władzę na Kubie przejął Fidel Castro

– po przejęciu władzy Fidel Castro zaczął wprowadzać system wzorowany na ZSRS

– w 1961 r. w Zatoce Świń przeprowadzono nieudaną operację, której celem było obalenie rządów Castro

b. w 1962 r. na Kubie zostały zainstalowane sowieckie wyrzutnie rakiet z głowicami jądrowymi

c. prezydent USA John Fitzgerald Kennedy ogłosił blokadę morską i zagroził ZSRS wojną

d. przywódca ZSRS Nikita Chruszczow podjął decyzję o wycofaniu wyrzutni rakiet z Kuby

3. Wojna w Wietnamie

a. po wycofaniu się Francji w Indochinach powstały dwa państwa wietnamskie

– komunistyczny Wietnam Północny – Demokratyczna Republika Wietnamu (DRW)

– prozachodni Wietnam Południowy

b. wybuch wojny w Wietnamie (1955-1975)

– w Wietnamie Południowym zaczęła działać komunistyczna partyzantka – Vietcong

–  z pomocą Wietnamowi Południowemu przyszły wojska amerykańskie

c. prezydent Richard Nixon podjął decyzję o wycofaniu wojsk amerykańskich z Wietnamu

d. w 1975 r. wojska DRW ponownie zaatakowały Republikę Wietnamu i ją opanowały.

4. sytuacja w ZSRS za Leonida Breżniewa

a. w 1964 r. Leonid Breżniew zastąpił Nikitę Chruszczowa na stanowisku I sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego

b. KGB (Komitet Bezpieczeństwa Publicznego) nasilił działania przeciwko tzw. dysydentom

c. w 1975 r. w Helsinkach został podpisany kat końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

5. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji 1968 r.

a. w 1968 r. Alexander Dupček rozpoczął wdrażanie reform demokratycznych w Czechosłowacji – była to tzw. praska wiosna

b. 20 sierpnia 1968 r. wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji pod pretekstem obrony socjalizmu – w operacji tej brały udział również wojska polskie