3. 9. Nowe zjawiska społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX wieku

1. Rewolucja obyczajowa

a. podłoże rewolucji obyczajowej

–  postęp cywilizacyjny – zwłaszcza w zakresie środków masowego przekazu – radio, telewizja

wzrost dobrobytu, a wraz z nim nowych oczekiwań

rozwój i rozpowszechnienie edukacji

b. młodzież coraz częściej odrzucała zastany porządek społeczny i dążyła do ustanowienia własnego

c. nowe oczekiwania od życia i rewolucja seksualna podważyły dotychczasową rolę rodziny

– wynalezienie pigułki antykoncepcyjnej wpłynęło na zmianę obyczajów seksualnych

– wzrosło przyzwolenie dla aborcji

– wzrosła liczba rozwodów

– wzrosła liczba związków nieformalnych

d. rewolucji obyczajową odzwierciedlały nowe zjawiska w muzyce – np. twórczość zespołów:

The Beatles

The Rolling Stones

– The Animals

– The Doors

2. Ruchy kontestatorskie

a. subkultury młodzieżowe powstały na fali kontestacji norm społecznych

b. ruch hipisowski

c. punk

d. nowe zjawiska w muzyce młodzieżowej w latach 70-ych

hard rock (np. zespoły: Deep Purple i Black Sabbath)

punk rock (np. zespół Sex Pistols)

e. w 1968 r. w wielu krajach zachodnich miał miejsce masowy bunt młodzieży studiującej

3. Walka z segregacją rasową w Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki

a. segregacja rasowa nadal występowała w stanach południowych USA

b. przeciwko segregacji rasowej występował pastor Martin Luther King

– Marthin Luther King stosował metodę biernego opou – bojkot, marsze protestacyjne

– w 1964 r. w USA ustanowiono przepisy likwidujące segregację rasową

– Marthin Luther King w 1964 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla

– w 1968 r. Marthin Luther King został zamordowany

4. Znaczenie Soboru Watykańskiego II

a. Sobór Watykański II został zwołany w 1962 r. przez papieża Jana XXIII, a swoje obrady zakończył za pontyfikatu Pawła VI

b. jednym z celów było zahamowanie procesów laicyzacji

c. przykładowe reformy Soboru Watykańskiego II

wprowadził do liturgii języki narodowe

– odtąd podczas mszy i nabożeństw kapłani stali twarzą do wiernych

– cofnięcie ekskomunik wydanych wobec siebie przez Kościoły katolicki i prawosławny w 1054 r.