4. 1b. Walka o władzę w powojennej Polsce

1. Układ sił politycznych w Polsce po zakończeniu wojny

a. od 28 VI 1945 r. władzę w Polsce sprawował Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN)

b. dominującą rolę w TRJN odgrywała Polska Partia Robotnicza (PPR) oraz uzależnione od niej tzw. partie koncesjonowane:

Stronnictwo Ludowe (SL)

Polska Partia Socjalistyczna (PPS)

Stronnictwo Demokratyczne (SD)

c. do walki z komunistami przystąpiły

– utworzone przez Stanisława Mikołajczyka Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)

– Stronnictwo Pracy

 

2. 30 VI 1946 r. odbyło się tzw. referendum ludowe

a. referendum ludowe miało być testem popularności głównych sił politycznych w Polsce

b. w referendum zadano obywatelom Polski trzy pytania dotyczące:

– likwidacji senatu

– zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych

– uznania granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej

c. sfałszowane wyniki referendum dały zwycięstwo komunistom

3. 19 I 1947 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego

a. władze komunistyczne wobec zwolenników Stanisława Mikołajczyka i PSL stosowały terror

b. przeciwko PSL działały:

Milicja Obywatelska (MO)

Urząd Bezpieczeństwa (UB)

cenzura prewencyjna

c. sfałszowane wyniki wyborów dały zwycięstwo komunistom

4. Władze polskie po wyborach do Sejmu Ustawodawczego

a. prezydentem został Bolesław Bierut

b. premierem rządu został Józef Cyrankiewicz z PPS

c. Sejmu Ustawodawczy 19 II 1947 r. uchwalił tzw. Małą konstytucję

 

Rozwiąż quiz: Walka o władzę w powojennej Polsce