4. 2. Walka z antykomunistyczną opozycją

1. Po przejęciu władzy komuniści nasilili terror wobec opozycji

a. Stanisław Mikołajczyk w obawie o swoje życie musiał wyjechać z kraju

b. do walki z antykomunistyczną opozycja zostały utworzone:

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP)

Urząd Bezpieczeństwa (UB)

2. Działalność antykomunistycznego podziemia niepodległościowego

a. uczestników podziemia niepodległościowego nazywamy żołnierzami niezłomnymi lub żołnierzami wyklętymi

b. organizacje kontynuujące działalność rozwiązanej Armii Krajowej

„Niepodległość” („Nie”)

Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj

– Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) – płk. Jan Rzepecki

– w dalszym ciągu działała część oddziałów partyzanckich

– 5 Wileńska Brygada AK pod dowództwem majora Zygmunta Szendzielarza, ps. Łupaszka

c. organizacje podziemne ruchu narodowego weszły w skład Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

– oddział partyzancki kpt. Henryka Flamego, ps. Bartek

 

3. Organizacje niepodległościowe były stopniowo likwidowane, a ich przywódcy i uczestnicy skazywani na śmierć lub wieloletnie więzienie

a. wybitni działacze antykomunistycznego podziemia skazani na śmierć lub zamordowani:

Jan Rodowicz, ps. Anoda – żołnierz Szarych Szeregów i uczestnik powstania warszawskiego

Danuta Siedzikówna, ps. Indka – 18-letnia sanitariuszka

rotmistrz Witold Pilecki – więzień KL Auschwitz, żołnierz Kedywu i uczestnik powstania warszawskiego

b. 1 III 1951 r. wykonano wyroki śmierci na członkach IV Zarządu Głównego WiN - dla upamiętnienia tego wydarzenia 1 III obchodzony jest Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

c. Władze komunistyczne ścigały również działaczy Polskiego Państwa Podziemnego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

– w 1953 r. został skazany na śmierć gen. Emil Fieldorf, ps. Nil

– wyrok śmierci zamieniony później na karę więzienia wydano na Stanisława Skalskiego

d. w okresie powojennym represje dotknęły ok. 1 mln osób

– poległo ok. 8600 żołnierzy organizacji niepodległościowych

– ok. 9 tys. zostało sądownie skazanych na kary śmierci

– dziesiątki tysięcy osób zostało skazanych na kary więzienia

Rozwiąż quiz: Walka z opozycją antykomunistyczną