4. 3. Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych

1. Zniszczenia wojenne

a. straty ekonomiczne Polski spowodowane wojną zostały ocenione na 38% wartości majątku przedwojennego

b. zniszczeniu uległo:

– 1/3 urządzeń przemysłowych

– 3/4 infrastruktury komunikacyjnej

2. Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych

a. tzw. Ziemie Odzyskane zostały mocno zniszczone w czasie działań wojennych, a następnie ograbione przez Armię Czerwoną i szabrowników

b. zostało utworzone specjalne Ministerstwo Ziem Odzyskanych – ministrem był Władysław Gomułka

c. mieszkańcy Ziem Odzyskanych

– ludność niemiecka, poza nielicznymi wyjątkami, została wysiedlona

– na Ziemiach Odzyskanych pozostało ok. 1 mln dotychczasowych mieszkańców

– na Ziemie Odzyskane sprowadzono ponad 4 mln Polaków z centrum kraju i repatriantów

3. Reforma rolna

a. reforma rolna została przeprowadzona na podstawie dekretu PKWN z 6 września 1944 r.

b. reforma rolna polegała na:

– odebraniu majątków ziemskich o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych bez odszkodowania dla właścicieli

parcelację tych majątków, czyli ich podział na kilkuhektarowe gospodarstwa rolne

– rozdzielenie tych gospodarstw między chłopów w zamian za wartość jednorocznych plonów

c. reforma rolna doprowadziła do likwidacji wielkiej własności ziemskiej i klasy społecznej ziemiaństwa

d. pomoc dla polskiego rolnictwa ze strony organizacji UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy)

4. Nacjonalizacja przemysłu i handlu

a. nacjonalizacja przemysłu została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r.

b. nacjonalizacji, która została przeprowadzona bez odszkodowani dla właścicieli, podlegały:

– zakłady o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa

– zakłady zatrudniające powyżej pięćdziesięciu pracowników na jedną zmianę

c. likwidacji prywatnego handlu służyła wojna ekonomiczna i propagandowa wymierzona we właścicieli hurtowni i sklepów, nazywana bitwą o handel

5. Trzyletni plan odbudowy 1947-1949

a. wprowadzona przez komunistów gospodarka była:

– gospodarką centralnie zarządzaną

– gospodarką planową

b. w latach 1947-1949 realizowany był tzw. plan trzyletni, który zakładał m.in.

– odbudowę zniszczeń wojennych – głównie zakładów produkujących dobra konsumpcyjne na potrzeby ludności

– podniesienie poziomu życia ludności

– włączenie w system gospodarki Polskiej Ziem Odzyskanych

 

Rozwiąż quiz: Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych