2.6. Subkultury młodzieżowe

1. Subkultura to grupa społeczna, funkcjonująca na obrzeżach kultury oficjalnej, akcentująca swoją odmienność, wyglądem zewnętrznym, obyczajami i zasadami postępowania.

2. Rodzaje subkultur

a. subkultury buntu społecznego (np. hipisi, punki)

b. subkultury izolacji i ryzyka (np. gitowcy)

c. subkultury kreatywne (np. hiphopowcy)

d. subkultury religijno-terapeutyczne (np. krisznowcy, skejci)

e. subkultury ekologiczno-pacyfistyczne (np. anarchiści)

3. Najbardziej popularne subkultury młodzieżowe

a. bikiniarze

– swoją postawą wyrażali bunt wobec komunistycznej rzeczywistości

– głosili indywidualizm i wolność

– preferowali kulturę masową

b. hipisi

– charakteryzuje ich bunt przeciwko dominacji amerykańskiej i konsumpcjonizmowi

– propagują wolność i miłość

– wyróżniają się kolorowymi strojami

– są zwolennikami pacyfizmu

– preferują gatunkiem muzyki był rock

c. punki

– reprezentują postawę radykalnego sprzeciwu wobec zastanego porządku społecznego

– propagują pacyfizm i anarchizm

– preferowanym gatunkiem muzyki jest punk rock

d. metalowcy

– prezentują krytyczny stosunek do otaczającego ich świata, ale go nie odrzucają

– preferowanym gatunkiem muzyki jest heavy metal

e. skinheadzi (skini)

– są subkulturą propagującą kult siły

– reprezentują poglądy nacjonalistyczne, rasistowskie i antysemickie

– głoszą konieczność zachowania porządku społecznego

f. hiphopowcy

– prezentują krytyczny stosunek do otaczającego ich świata, ale go nie odrzucają

– odróżnia ich twórczość artystyczna (rap, breakdance i graffiti)

g. goci

– cechuje ich indywidualizm i zdystansowanie do świata

– interesują się mrocznymi sferami – magią, okultyzmem, wampiryzmem, horrorem

– fascynuje ich średniowiecze i XIX-wieczna powieść gotycka

– swoją odmienność akcentują czarnymi strojami i czarno-białym makijażem

h. emo

– reprezentują postawę zdystansowania do świata

– są skoncentrowani na głębokim przeżywaniu własnych emocji

– wyrażają bunt przeciwko konsumpcjonizmowi

– odrzucają przemoc i zażywanie narkotyków