1. 5. Człowiek a zbiorowość

 

1. Więź społeczna – stosunki społeczne, instytucje i środki kontroli społecznej, wiążące jednostki w grupy i kręgi społeczne

a. rodzaje styczności

styczność przestrzenna

łączność psychiczna

– styczność społeczna

b. typologia więzi społecznych według Pawła Rybickiego:

naturalne – wspólne pochodzenie lub pokrewieństwo

zrzeszeniowe – dobrowolne zrzeszenie się ludzi

stanowione – narzucone z zewnątrz lub narzucone siłą

2. Zbiorowość społeczna 

a. zespół ludzi, między którymi wytworzyła się więź społeczna

b. formy zbiorowości

para

kręgi społeczne

– tłum

3. Wspólnota –  typ zbiorowości społecznej, charakteryzujący się silną więzią wewnętrzną, wynikającą ze wspólnych przekonań, uczuć i akceptowanych wartości

4. Społeczeństwo – zorganizowana i samowystarczalna zbiorowość, zajmująca wyodrębnione terytorium