3. 5. Wielowarstwowa tożsamość narodowa wybranych państw europejskich

 

1. Tożsamość narodowa – poczucie odrębności wobec innych narodów opierające się na wspólnym języku, oraz wspólnej kulturze i historii

a. tożsamość polityczna – współuczestnictwo w rządzeniu państwem

b. tożsamość kulturowa – opiera się na emocjach związanych z przynależnością językową i religijną

 

2. W państwach wielonarodowościowych kształtuje się wielowarstwowa tożsamość narodowa, polegająca na jednoczesnym identyfikowaniu się z narodem politycznym i konkretnym narodem tworzącym społeczeństwo danego państwa

 

3. Krajem o złożonej strukturze jest Szwajcaria:

a. poszczególne kantony mają dużą autonomię, a ich mieszkańcy silne poczucie przynależności do swojego kantonu

b. pod względem językowym kantony dzielą się na niemieckojęzyczne, francuskojęzyczne,  i wielojęzyczne

c. pod względem religijnym dzielą się na: katolickie i protestanckie (tożsamość religijna ma charakter kantonalny)

d. czynnikiem spajającym jest tożsamość polityczna – rozbudowany system demokracji bezpośredniej

 

3. Tożsamość narodowa mieszkańców Belgii

a. naród belgijski składa się z dwóch głównych grup etnicznych

– Flamandów

– Walonów

 b. w Belgii obowiązują trzy języki urzędowe:

– niderlandzki

– francuski

– niemiecki

c. czynnikiem utrudniającym integrację jest silne poczucie odrębności poszczególnych narodów

d. Belgia jest federacją skupiającą autonomiczne regiony i wspólnoty

 

5. Tożsamość narodowa Hiszpanów

a. Hiszpania jest państwem regionalnym o bardzo dużej autonomii poszczególnych regionów

b. skład etniczny społeczeństwa hiszpańskiego:

– Kastylijczycy (73%)

– Katalończycy (18%)

– Galisyjczycy

– Baskowie

c. w Hiszpanii występują silne separatyzmy:

– kataloński (referendum niepodległościowe w 2017 r.)

– baskijski (ETA - Kraj Basków i Wolność)

 

6. Tożsamość narodów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a. główne składniki Wielkiej Brytanii:

– Anglia

– Szkocja

– Walia

– Irlandia

 b. zróżnicowanie religijne

– anglikanizm

– katolicyzm (głównie Irlandczycy)

c. działalność Irlandzkiej Armii Republikańskiej