3. 7. Grupy autochtoniczne we współczesnym świecie

 

1. Autochtoni to rdzenna ludność, żyjąca na danym terenie przed jej kolonizacją lub podbojem.

a. na świecie obecnie istnieje ok. 5 tys. grup autochtonicznych

b. zachodzi nieustanny proces zanikania rdzennych kultur

 

2. Rdzenna ludność Australii - Aborygeni

a. w czasach przedkolonialnych w Australii żyło kilkaset plemion prowadzących koczowniczy tryb życia i zajmujących się myślistwem i zbieractwem

b. odkrycie Australii przez Jamesa Cooka w 1770 r.

– Australia została przekształcona w angielską kolonię karną dla skazańców

– Aborygeni zostali pozbawieni wszelkich praw

– w ciągu 100 lat liczba Aborygenów zmniejszyła się o 2/3

c. w XIX w. Aborygenów zaczęto umieszczać w rezerwatach

d. na początku XX w. Aborygeni podlegali polityce asymilacji – tzw. stracone pokolenie (odbieranie dzieci)

e. zmiana polityki wobec Aborygenów

– w 2008 r. premier Australii przeprosił Aborygenów za prześladowania i dyskryminację

– rząd Australii podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji Aborygenów

 

3. Sytuacja Indian w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

a. w XIX w. polityka USA wobec Indian była nacechowana przemocą

– eksterminacja ludności

– pozbawiania Indian źródeł utrzymania (wybicie stad bizonów)

– umieszczanie Indian w rezerwatach

– wojny – np. masakra pod Wounded Knee (1890 r.)

b. uzależnienie Indian od rządu USA

– utworzenie Biura do Spraw Indian

– działalność zmierzająca do akulturacji Indian

c. wprowadzenie Ustawy o reorganizacji Indian (1934 r.)

– ustawa z 1934 r. zmniejszała kontrolę państwa nad Indianami

– Indianie uzyskali prawo do samorządu plemiennego

d. wydanie Ustawy o ochronie praw obywatelskich Indian (1968 r.)

e. organizacje Indian i działające na rzecz Indian

– Narodowy Kongres Indian Amerykańskich

– ruch etnicznego protestu Red Power (Indiańska Skała)

okupacja wyspy Alcatraz (1969 r.)

okupacja Wounded Knee (1973 r.)

marsz na Waszyngton (1978 r.)

– panindianizm

 

4. Sytuacja Indian w Kanadzie

a. w Kanadzie ekspansja białych kolonistów była słabsza niż w USA

b. przejawy dyskryminacji Indian kanadyjskich

– akulturacja ok. 15 tys. dzieci indiańskich w XX w.

– sterylizacja kobiet indiańskich

 

5. Autochtoni w Federacji Rosyjskiej

a. na terytorium Federacji Rosyjskiej żyje kilkadziesiąt grup autochtonicznych - np.:

Inuici

Aleuci

Jakuci

Czukcze

Selkupowie

b. Syberia została opanowania przez Rosję w XVII w.

– była obszarem rosyjskiej kolonizacji i miejscem zsyłki więźniów politycznych

– liczba ludności autochtonicznej zmniejszyła się na skutek chorób i alkoholizmu

c. po 1917 r. władze komunistyczne nadały ludności autochtonicznej autonomię w ramach republik radzieckich

d. w XXI w. władze centralne Federacji Rosyjskiej zaczęły wdrażać politykę ograniczania samodzielności okręgów autonomicznych