5. 1. Media w Polsce i na świecie

 

1. Klasyfikacja mediów

a. ze względu na zasięg oddziaływania

– globalne (ponadpaństwowe)

– ogólnokrajowe

– regionalne

– lokalne

b. ze względu na tempo i siłę oddziaływania

– media szybkiego kroku (radio, telewizja)

– media wolnego kroku (prasa, książki)

c. ze względu na kierunek przepływu informacji

– media tradycyjne – jednokierunkowy przepływ informacji

– media interaktywne – dwukierunkowa wymiana informacji

d. ze względu na sposób interpretacji informacji

– media zimne – odbiorcy posiadają swobodę interpretacji

– media gorące – media narzucają sposób interpretacji

 

2. Agencje prasowe – instytucje gromadzące, opracowujące i udostępniające informacje innym podmiotom

a. największe światowe agencje prasowe:

– Reuter

– Associated Press

– Agence Grance Press

b. Polska Agencja Prasowa (PAP)

 

3. Prasa

a.  dzienniki i czasopisma o charakterze informacyjnym i fachowym, wydawane periodycznie wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem

b. spadek nakładu dzienników spowodowany rozwojem serwisów internetowych

 

4. Radio

a. podział ze względu na zasięg oddziaływania:

– ogólnokrajowe

– lokalne

– ponadregionalne

b. podział ze względu na właściciela:

– stacje publiczne – publiczne/państwowe (Polskie Radio SA)

– stacje komercyjne –prywatne (np. Radio RMF FM, Radio Zet, Radio Eska, Radio Maryka)

 

5. Telewizja

a. pierwotnie sygnał nadawany był analogowo

b. obecnie sygnał przekazywany jest za pośrednictwem cyfrowych nadajników naziemnych, telewizji kablowych oraz platform cyfrowych

c. podział telewizji ze względu na właściciela:

– stacje telewizji publicznej

– stacje telewizji komercyjnych

d. część stacji telewizyjnych specjalizuje się w określonej tematyce

 

6. Internet jako źródło informacji

a. internet zapewnia nieograniczony dostęp do informacji, artykułów, audycji radiowych i telewizyjnych oraz gier

b. wraz z rozwojem internetu większego znaczenia nabrał problem wiarygodności źródła informacji

 

7. Media społecznościowe (social media)

a. możliwość natychmiastowej wymiany informacji między ich użytkownikami

b. formy mediów społecznościowych

– portale społecznościowe

– blogi

– fora dyskusyjne

– gry społecznościowe

c. zagrożenia związane z rozwojem mediów społecznościowych

– możliwość łatwej manipulacji

– zagrożenie dla prywatności

d. najważniejsze media społecznościowe:

– Facebook

– Twitter

– Linkedin

– YouTube

 

8. Zjawisko baniek filtrujących – efekt poddawania użytkownikom serwisów społecznościowych wyselekcjonowanych wiadomości, dobranych przez sztuczną inteligencję na podstawie pozostawionych przez nich w sieci śladów aktywności.