Historia powszechna

Historia Polski

1300 r. – koronacja Wacława II

1302 r. – zwołanie Stanów Generalnych we Francji

1308 r. – zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków

1320 r. – koronacja Władysława Łokietka

1331 r. – bitwa pod Płowcami

1343 r.  – pokój z Krzyżakami w Kaliszu

1346 r. – bitwa pod Crécy

1364 r. – założenie Akademii Krakowskiej

1370 r. – śmierć Kazimierza III Wielkiego/koronacja Ludwika Węgierskiego na króla Polski

1374 r. – nadanie przywileju koszyckiego

1378 r. – początek schizmy zachodniej

1381 r. – powstanie Wata Taylera

1385 r. – zawarcie unii w Krewie

1410 r. – bitwa pod Grunwaldem

1411 r. – pierwszy pokój toruński

1413 r. – unia polsko-litewska w Horodle

1414 r. – początek soboru w Konstancji

1415 r. – bitwa pod Azincourt

1434 r. – bitwa pod Lipanami

1444 r. – śmierć Władysława Warneńczyka

1444 r. – bitwa pod Warną

1454 r. – akt inkorporacji Prus do Polski/wybuch wojny trzynastoletniej/bitwa pod Chojnicami

  1462 r. – bitwa pod Świecinem 

1466 r. – II pokój toruński