propaganda - systematyczne i metodyczne rozpowszechnianie informacji w celu kształtowania pożądanych postaw i zachowań społecznych.