ewolucjonizm (filozof.) - kierunek w filozofii i naukach społecznych, rozwijający się zwłaszcza w drugiej połowie XIX w. (H. Spencer, Ch. Darwin), wyjaśniający formy istnienia i strukturę rzeczywistości przyrodniczej i społecznej jako wynik działania praw ewolucji.