kreacjonizm (biol.) - pogląd uznający powstanie życia na Ziemi  za akt twórczy oraz przyjmujący niezmienność postaci i liczby gatunków; kreacjonizm panował w nauce do czasu powstania i rozwoju teorii ewolucji organizmów.