periojkowie - w starożytnej Sparcie wolna, ale pozbawiona praw obywatelskich ludność pochodzenia doryckiego; periojkowie zamieszkiwali w miastach posiadających szeroką autonomię i zajmowali się głównie uprawą roli, hodowlą zwierząt oraz rzemiosłem i handlem; mogli posiadać ziemię na własność, płacili podatki i byli zobowiązani do służby wojskowej.