kazuistyka - metoda tworzenia prawa, polegająca na formułowaniu norm prawnych szczegółowo opisujących sytuacje, do których się odnoszą.