danina - forma renty feudalnej, składanej panu przez chłopa w zamian za użytkowanie przez niego gospodarstwa, polegająca na dostarczaniu właścicielowi ziemi określonych produktów.