feudałowie - określenie obejmujące wszystkie osoby i instytucje posiadające wielkie majątki ziemskie na prawie feudalnym, czyli rycerskim, związanym z obowiązkiem obrony kraju i pełnienia służby publicznej, a więc książęta, panów świeckich i duchownych, biskupstwa, kapituły i klasztory.