komes - nazwa określająca w średniowieczu najważniejszych dostojników państwowych.