palatyn/wojewoda - w monarchii wczesnopiastowskiej zastępca panującego przede wszystkim w zakresie dowództwa nad wojskiem i sądownictwa; od  XIII w. w wyniku reorganizacji administracji państwowej związanej z procesem jednoczenia państwa urząd wojewody zaczął się przekształcać w najstarszy rangą urząd ziemski; w XIV w. wojewodowie przewodniczyli na sejmikach, dowodzili pospolitym ruszeniem z województwa oraz sprawowali nadzór nad miastami i Żydami.