meczet - muzułmańska świątynia; architektura meczetów jest ogromnie zróżnicowana w zależności od regionu świata muzułmańskiego, ale w każdym przypadku charakteryzuje się bogatą dekoracją wnętrz i ornamentyką murów; zasadnicze elementy meczetu to m.in.: haram (miejsce modlitw), mihrab i minaret; meczet to przede wszystkim miejsce modlitwy muzułmanów, ale pełniły one również inne funkcje - to również miejsca spotkań i ośrodki edukacyjne.