panegiryk - wypowiedź pochwalna, wysławiająca w przesadnie pochlebny sposób osobę lub wydarzenie; panegiryk występuje w formie tekstu literackiego lub przemówienia, toastu, dedykacji, listu.