pamflet - utwór satyryczny lub literacko-publicystyczny, często anonimowy, będący napastliwą, ośmieszającą i demaskatorską krytyką jakiejś osoby, grupy osób lub zjawiska społecznego i politycznego.