bank - przedsiębiorstwo, którego przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe, np. udzielanie pożyczek, przyjmowanie wkładów, obligacji, bonów i banknotów.