komendacja - umowa, na mocy której człowiek wolny oddawał się jako wasal pod opiekę seniora.